MIC Distribution

Tålig teknik

Teknik för tuffa tag

Digital teknik har blivit en allt viktigare del av våra liv. Det gäller inte minst inom arbetslivet. Men vilken typ av teknik som kan användas beror mycket på i vilken bransch man arbetar. 

Den teknik som fungerar bra på ett kontor fungerar mindre bra utsatt för väder och vind. Det finns ett flertal yrkesgrupper som arbetar under förhållanden som är extrema jämfört med dem som man utsätts för om man arbetar vid ett skrivbord. Några exempel är kyla, hetta, olika former av nederbörd, starka magnetfält, och – eftersom den här sajten handlar om teknik – olika former av damm och andra partiklar som kan skada elektronisk utrustning.

Några exempel 

Ett av de första fält under 1900-talet där man började utarbeta tåligare utrustning för specialister far mekaniska klockor, som fram till ungefär 1970 var den enda form av klockor som fanns. En mekanisk klocka är mycket känslig för magnetiska fält, något som efterkrigstidens forskare utsattes för i tilltagande utsträckning. Därför började de stora klocktillverkarna, som IWC och Rolex, att arbeta med att ta fram klockor som stod emot magnetism bättre. Lösningen blev att innesluta urverket i ett elektriskt ledande hölje, en s.k. Faradays bur.

Detta arbete resulterade i flera klockor som blivit klassiker, och som kommit i flera nya varianter sedan de först lanserades. Den allra första antimagnetiska armbandsklockan var IWC Ingenieur, och strax därefter lanserades Rolex Milgauss.

För många vetenskapsmän, men även för journalister och ekonomer med världen som arbetsfält, är det viktigt att kunna ta emot och dela med sig av information var de än befinner sig i världen, och vare sig det finns fungerande mobilnät eller inte. För dessa behov har flera nätverk för satellittelefoni utvecklats. Via dessa går det att ringa, skicka sms och surfa på nätet, oavsett var i världen man befinner sig. Det är dock inte säkert att telefonen fungerar inomhus, framför allt inte om man försöker surfa på nätet.